Karate Grappling

Book Cover: Karate Grappling
Editions:Paperback
ISBN: 978-1725649743
Hardcover (Danish)

Alle afsnit indeholder detaljerede oplysninger om Karate Grappling.
Med mere end 160 billeder, samt flere end 20 historiske billeder, bliver teknikkerne dokumenteret i en sådan grad, at bogen kan anvendes som lærebog samt opslagsbog.

  • Brydningens historie (bl.a. Tegumi)
  • Karate Grappling
  • Funakoshis 9 kast (Byobudaoshi, Komanage, Kubiwa, Katawaguruma, Tsubamegaeshi, Yaridama, Taniotoshi, Udewa, Sakatsuchi)
  • Detaljeret gennemgang af Kata Heian Godan med relation til, kast-, nedtagning- og grapplingsteknikker
  • Blokering som angreb

Language: Danish

Publisher: 
Imprint: