Karate Grundteknik

Book Cover: Karate Grundteknik
Editions:Paperback
ISBN: 978-1725649637
Hardcover (Danish)

Alle afsnit indeholder detaljerede oplysninger om Karatens grundteknikker.
Med mere end 300 billeder bliver teknikkerne dokumenteret i en sådan grad, at bogen kan anvendes som lærebog samt opslagsbog.

  • Opvarmning
  • Kroppens våben
  • Stillinger (Dachi)
  • Stød (Zuki)
  • Slag (Uchi)
  • Albue slag (Empi-uchi)
  • Spark (Geri)
  • Benfejninger (Ashi-barai)
  • Blokering (Uke)
  • Ordbog

Language: Danish

Publisher: 
Imprint: